Seviye III servisleri

Genel bilgi

Dünyanın her tarafında gerçekleşen projelerle edindiğimiz uzun dönem deneyimleri sayesinde, sizlere kayda değer biçimde NDT’ nin yer aldığı "Özel Prosesler"e ait sorunların çözümünde yardım etmekteyiz ve aynı zamanda malzemelerin, korozyonun, yerleşim yerindeki ölçümlerin vb. gözlemlenmesi ve değerlendirilmesine de yardım etmekteyiz. Her çalışanın eğitimi zaman ve finansal açıdan ciddi bir tüketim unsuru olduğu için sizlere kendi uzmanlarımızın servislerini sunuyoruz.

NDT metodlarının pratik uygulamalarının tamamında, operatörün bilgi ve deneyimine ihtiyaçı duyulur. Bunlar genellikle hata mevcudiyetinin aynı anda gösterilmesine nazaran dolaylı olarak değerlendirildiği metodlardır. Ayrıca radyogramların (filmler) veya belirtilerin doğru değerlendirilmesi zordur ve ciddi bir deneyim gerektirir.